Magyar Tudományos Művek Tára

nemzeti tudományos bibliográfia

Regisztrált szerzők keresése

Adatlap, táblázatok, publikációs lista

Folyóiratok keresése

Adatlap, értékelések, statisztikák

Közlemények keresése

Azonosító és értékelő adatok

Bemutatkozás

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a hazai tudományos közleményeket és idézéseiket nyilvántartó bibliográfiai adatbázis. Az MTA-törvény szerint minden költségvetési támogatással született tudományos művet nyilván kell tartani az MTMT-ben. Működésének lényeges feladata a szerzői és intézményi adatszolgáltatás, a teljességre való törekvés, a hazai tudományos kutatást és oktatást végző intézményekben. Az MTMT szoftver fejlesztését, és a hardver környezet üzemeltetését a SZTAKI biztosítja. Az adatok gondozását, ellenőrzést az Akadémiai Könyvtár központi, illetve az intézmények helyi adminisztrátorai végzik. Az adatok feltöltése a szerzők és/vagy az intézményi adminisztrátor feladata. A szolgáltatás lényeges eleme az adatok többszintű ellenőrzése, a nyilvánosság és az egységes adatleírás mellett a szakterület-specifikus mutatók alkalmazása.

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 2015. július 21-én hatályba lépett módosításával a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis, a Magyar Tudományos Művek Tára működtetése a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatává vált. Az MTA közfeladatát az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével, annak alapfeladatául rendelve látja el. Az MTAtv. 19/A. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az MTMT működésének részletes szabályairól Az MTA elnökének 10/2021. (II. 24.) számú határozata (előzménye az MTA elnökének 3/2017. (II. 24.) számú határozata) rendelkezik.

Az elnöki határozat rögzíti az MTMT működésének döntéshozatali rendjét, a vezető testületek főbb feladatait. Az MTMT operatív irányítását a szűk körű MTMT Koordinációs Testület látja el, döntés-előkészítő és döntésvégrehajtó szerepkörben. Az MTMT legfőbb döntéshozó testülete az MTMT Tudományos Tanács, amely felügyeli az adatbázis működtetését és fejlesztését, véleményezi és jóváhagyja az MTMT stratégiai terveit és beszámolóit.

MTA elnökének 3/2017. (II. 24.) számú határozata szerinti működési modell ábrája


Az MTMT-ben szereplő adatok ellenőrzéséről, hitelességéről és az adatszolgáltatás felelősségéről
  1. MTMT jelentősége abban áll, hogy a korábban használt heterogén és nem hozzáférhető bibliográfiai listák helyett országosan egységes és szabadon elérhető tudományos bibliográfiát szolgáltat.
  2. Az adatok nyilvánosak, így a hibákra bárki rámutathat.
  3. Az ellenőrzési rendszer összetett. Első lépcsője az adatközlő vagy adatközlők. Amennyiben a műnek több szerzője van, mindnyájan ugyanazokat az adatokat látják, egyet kell érteniük a rekord tartalmával. Az intézményi adminisztrátorok rendszere a következő ellenőrzési szint (egy nagyobb intézményben adminisztrátori hierarchia működik). Az adminisztrátorok a közleményeket ellenőrzik, az elvégzett ellenőrzés mélységét a rekordon jelölik (láttamozott, hitelesített).
  4. MTA doktora cím és tagajánlás esetén, vagy intézményi felkérésre egy újabb, független ellenőrzést végez az MTA KIK MTMT Osztály.
  5. Az adatok ellenőrzöttsége a rendszerben látható, az adatokon végzett minden változtatást (a változtatást végző azonosításával) a rendszer naplóz.
  6. Az MTMT értékelési célú használata esetén csak ellenőrzött adatokat szabad felhasználni.
  7. Az adatbázis az összetett ellenőrzési szisztéma mellett sem lehet teljesen hibamentes (hiszen 2 millió közleményt és 7,7 millió hivatkozást tartalmaz), de ha valaki hibát vél felfedezni benne, azt megvizsgáljuk és szükség esetén korrigáljuk. Minden jelzést köszönettel fogadunk.
  8. Az adatok hitelességéért az adatfeltöltésről gondoskodó intézmény mint munkáltató, illetve – önkéntes adatszolgáltatás esetén – a szolgáltató felel. A rendszer egészének hiteles működését az MTA és az MTA KIK garantálja.
  9. Az MTMT felhasználói közössége (kutatók és adminisztrátorok) folyamatosan figyelik az esetleges hibákat és problémákat. Rendszer szintű visszaéléseket mindezidáig nem tapasztaltak. Hibás, szakszerűtlen használat időről-időre felmerül egy-egy szerző, adminisztrátor vagy intézmény részéről, és a közösség vagy az MTA KIK MTMT Osztály jelzése nyomán az MTA KIK, illetve az MTMT vezető testületei intézkednek. Többnyire elegendő a szakszerűtlen használatra felhívni az adatgazdák figyelmét. Konkrét adathiba bejelentése esetén az adatgazda vagy egy illetékes adminisztrátor azt korrigálja, szándékos visszaélés gyanúja esetén etikai vizsgálat következhet.
  10. Az MTMT adatai és mutatói lényeges, de nem egyedüli eszközei a tudományos teljesítmény vizsgálatának.

Az MTMT adatbázis segítségével készült tanulmányok